Bu sigorta ile inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlayarak inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona eren süre arasında gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerinin her aşamasında ortaya çıkabilecek beklenmedik hasar veya maddi zararlar kapsamlı olarak teminat altına

Dünyada, riskin gerçekleşmesinden sonra satın alınamayacak tek şey sigortadır. UNUTMAYIN, ZAMANINDA DAVRANIN!