Ticari Paket Sigortası

MAPFRE GENEL SİGORTA Ticari Paket Sigortası,  tam kagir / betonarme yapı tarzındaki her türlü sınai ve ticari işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

TEMİNATLAR İçin Tıklayın.

Genel Şartlar

Bilgilendirme Formu