Sağlık Sigortası Tazminat Prosedürü 

Şirketimizden geçerli bir sağlık poliçeniz olması durumunda, tazminat talepleri için yapılması gerekenler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- Acil Ambulans Hizmetinden yararlanmak ve Tıbbi Danışma Hizmeti almak için 7 gün 24 saat 212 334 62 62 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

2- Meydana gelen kaza ya da hastalık sebebi ile anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda tedavi görmeniz halinde 212 334 62 62 numaralı telefondan Medikal İşlem Merkezimizi arayarak, 7 gün 24 saat provizyon işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

3- Tedavileriniz için Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarımızdan birini tercih ettiğiniz takdirde tedavi giderleriniz ile ilgili herhangi bir evrak takibinin tarafınızca yapılmasına gerek kalmamaktadır.

Not: Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarına müracaatlarınızda Sigortalı Tanıtım Kartınızı ve Resmi Kimlik Belgenizi mutlaka yanınızda bulundurmanız ve görevlilere göstermeniz gerekmektedir.

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında gerçekleştirilecek olan yatarak tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerli olacaktır.

4- Tedavinin anlaşmalı olmayan bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi halinde ise, tedavi giderleriniz için kuruma yaptığınız ödemeye ilişkin fatura ile birlikte;

Yatarak Tedavilerde:

 • Dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor
 • Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil)
 • Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı,
 • Epikriz ( akış özeti) raporu,
 • Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri
 • Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları

Ayakta Tedavilerde:

Doktor muayenelerinde:

 • Doktor ücretini gösterir (Dr. Kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir.)
 • Fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir.)
 • Muayene sırasında ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (Gerektiğinde tıbbi kayıt istenebilir.)

İlaç Giderlerinde:

 • İlgili doktor reçetesi aslı (Gerektiğinde doktor raporu)
 • Kasa fişi veya fatura
 • İlaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç kupür ve barkotları
 • Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

Tahlil - Röntgen ve Modern Teşhis Yöntemlerinde:

 • Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu
 • İlgili harcamaları gösteren faturalar
 • İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt

Fizik Tedavilerde:

 • Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, Ultrason vb.)
 • Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (Her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır.)

Annelik Teminatında:

 • İlgili doğum ve doktor raporu
 • Dökümlü hastane faturası
 • Gerektiğinde müşahede dosyası
 • Zorunlu kürtajda Jinekolojik USG raporu, patoloji sonucu veya Beta HCG sonucunu şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Not: Yurt dışında gerçekleştirilmiş sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiş ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi şirketimize iletilmelidir.