Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler
Kısmi Hasarlar
Poliçe fotokopisi
Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)
Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
Tutanak yada zabıt tutulmadıysa ayrıntılı beyan
Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
Sigortalıya ait banka hesap bilgileri
T.C. Kimlik Numarası (Sigortalı ve Sürücü)

Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Çalınma Hasarları
Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda;

Karakol müracaat tutanağı aslı
Karakol bulunamadı yazısı aslı (Talep yazısı şirketimizce verilecektir)
Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı aslı (talep yazısı şirketimizce verilecektir.)
Aracın vergi borcu bulunmadığına dair “borcu yoktur” yazısı aslı
Çalıntı kaşeli ruhsat aslı
Poliçe ve makbuz asılları
Aracın anahtarları (asıl ve yedek)
Dain-i Mürtehin var ise ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
Vekaletname (Vekaletname örneği şirketimiz tarafından verilecektir.)
Şahıslarda nüfus cüzdan fotokopisi
Şirketlerde vergi levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri
Araç dosyası

Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Radyo-Teyp Çalınması Hasarları
Karakol müracaat tutanağı
Görgü tespit tutanağı
Ruhsat fotokopisi

Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.

Cam Kırılması Hasarları

Kaza/İfade tutanağı veya beyan
Araç ruhsat fotokopisi
Hasar seyir halinde meydana geldi ise ehliyet fotokopisi

Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak sigorta şirketi farklı nitelikte evraklar da isteyebilir.